Diyabet ve Beslenme

Yaşam boyu süren bir hastalık olan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için başlıca ölüm sebeplerinden birini oluşturması ve tedavi giderlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle tedavi çok büyük önem taşımaktadır. Tedavinin ana hedefi metabolik kontrolün sağlanmasıdır.

Diyabette metabolik kontrolü sağlayan etkenlerden başlıcaları; endojen insülin sekresyonu insülin ve/veya oral antibiyotikler, egzersiz ve bireyin yaşam tarzıdır.

Bunlara göre tedavi yöntemleri:

  1. Tıbbi beslenme tedavisi
  2. İlaç/İnsülin
  3. Eğitim
  4. Fiziksel aktivitedir.